Innovació tècnica al Convent de les Arts amb motiu de la subvenció per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

Durant el 2022 i principi del 2023 hem estat pensant, dissenyant i implementant diverses millores tècniques que estan al ’abast dels artistes residents i companyies que mostren el seu treball al Convent de les Arts i, directament, repercuteix sobre l’espectador.

El primer dels objectius que plantejava el projecte ha estat altament assolit. Els materials i sistemes instal·lats al Convent de les Arts, en especial els que fan referència al so i al vídeo, donen un servei i unes possibilitats als artistes i a les companyies, sigui en residències o en espectacles en directe, que possibiliten enregistraments amb molta facilitat i amb molta qualitat, sigui per al posterior treball de les peces artístiques per a anàlisi, sigui per tal de realitzar material audiovisual de promoció, mitjançant videoclips, enregistraments sencers, multipistes d’àudio i de vídeo. Els elements de so i vídeo, amb el recolzament de les inversions en il·luminació i infraestructura, doten l’espai d’unes característiques òptimes per al treball artístic.

A la vegada, aquesta millora tècnica, sobretot pel que fa als sistemes de so, ha permès millorar notablement l’escolta del públic pel que fa als espectacles en directe en una sala amb certa reverberació, doncs tot i el tractament acústic amb plafons, seguia tenint una reverberació notòria que dificultava l’escolta, sobretot en espectacles parlats. D’aquesta manera es fa efectiva una part del retorn cap a la societat. Per altra part, tenint en compte aquest retorn social, no és només un retorn cap a artistes professionals sinó que el retorn és pràctic en altres àmbits de la societat del territori, doncs els alumnes de l’escola municipal de música es veuen beneficiats amb aquestes tecnologies, així com, per exemple, altres sectors de la societat amb els quals treballem com a centre de creació, en concret a la línia de Suport a projectes al territori.

Prop de 1.300m de cable de xarxa instal·lats per diversos espais de l’equipament, permeten realitzar controls, enregistraments i visualitzacions a diversos espais del Convent, permetent tenir el control instal·lat a un espai en concret al mateix auditori (en el cas de directes) o a la sala específica, i a la vegada visualitzar l’escena des de qualsevol d’aquests indrets.

El sistema de so, en conjunt o per separat, dona resposta no només a les activitats musicals sinó que la qualitat dels materials i els sistemes instal·lats, així com la xarxa de comunicació, dona resposta a les demandes d’altres disciplines de les arts en viu com a moltes de les tendències en arts visuals relacionades amb l’àmbit sonor.

Pel que es refereix també a so i vídeo i, amb el suport de la il·luminació i la infraestructura, el Convent disposa d’aparells per a emetre en streaming qualsevol esdeveniment, sigui un espectacle, un assaig, un taller… la sigui des del propi Convent o des de qualsevol part del territori on tingui lloc l’acte artístic.

Pel que fa al sistema de llum, s’ha vist finalment ampliat amb projectors led amb zoom a més de la millora del patch, de manera que es facilita i dona resposta a diversitat de muntatges tècnics proposats pels artistes. Conjuntament a les principals inversions en infraestructura, donen agilitat i seguretat en el treball tècnic. Una d’aquestes infraestructures, principalment per a il·luminació, ens permet dotar l’espai de gran versatilitat en tècniques aèries de circ.

Amb tot l’exposat anteriorment, es fa indiscutible la millora de serveis a l’artista que, conjuntament amb el desplegament que s’està produint com a centre de creació, aquests serveis faran augmentar la demanda de l’espai com a espai de creació de projectes artístics. Si a aquest fet li sumem que totes les residències artístiques amb una estada superior a tres jornades adquireixen el compromís de realitzar una acció de retorn a la societat (assajos oberts, xerrades, tallers, preestrenes i estrenes, etc…) és evident que s’assoleix un objectiu sociocultural de gran impacte, ja que aquests es vehiculen a través dels centres educatius, les entitats i associacions locals, els més de 700 socis del mateix Convent de les Arts i el públic en general.

Podem dir, doncs, que tenint en compte les finalitats artístiques i socioculturals de la inversió, s’ha aconseguit un pas endavant molt gran a nivell d’adequació de les necessitats (a partir de les mancances) que es van detectar en el moment de l’estudi. La suma d’aquesta subvenció amb la de centres de creació, de la mà de l’aposta municipal permet un punt d’inflexió considerable en l’ús de l’equipament cap a una nova dimensió, marcant un clar abans i després d’aquests nou anys de funcionament del Convent de les Arts d’Alcover.

Pressupost 99.307,92 euros
Import subvenció 49.576,00 euros

Títol subvenció : RESOLUCIÓ CLT/3838/2021, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió
sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE