En aquest apartat hi trobareu tota la informació referent a les normes d’ús i els preus públics, els quals es recullen a les ordenances municipals corresponents.
Hi trobeu, també, un simulador econòmic per tal que us sigui fàcil calcular el cost de la vostra residència artística.
Per resoldre qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el Convent de les Arts (conventarts@alcover.cat)
Reglament d’ús intern
Preu públic
Guia simulador econòmic
Simulador econòmic
Accedeix a la sol·licitud de residència artística a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcover. És necessari identificar-se digitalment.
Sol.licitud de Residència Artística