Característiques

El Programa de Residències Artístiques del Convent de les Arts d’Alcover posa en funcionament una línia per a l’acollida d’artistes la qual pot incloure l’allotjament al mateix Convent de les Arts.

Més informació

Biblioteca de residències

En aquest apartat trobareu l’històric de les residències del Convet de les Arts.


Més informació

Condicions i sol.licitud

Podeu consultar les característiques la documentació a Condicions


Més informació