Característiques

El Programa de Residències Artístiques del Convent de les Arts d’Alcover posa en funcionament una línia per a l’acollida d’artistes la qual pot incloure l’allotjament al mateix Convent de les Arts.

Biblioteca de residències

En aquest apartat trobareu l’històric de les residències del Convet de les Arts.


Condicions i sol.licitud

Podeu consultar les característiques la documentació a Condicions