Sessió 01

FRAGMENTS

INSTAL·LACIÓ. Mirall de poliestirè, corda i ferratges.

En el context actual tan interconnectat i en el món del selfie, on la nostra imatge sembla com congelada per una sola perspectiva, es modifica la nostra relació amb l'espai i el temps. "Fragments" vol oferir una visió de l'arquitectura que reflecteixi aquest canvi de percepció.

La instal·lació es composa per miralls col·locats en doble cara i connectats per una xarxa de cables. Els teixits, així compostos, son tensats en l'espai del pati i prenen la seva dimensió volumètrica. El resultat és una superfície que fragmenta la imatge de l'arquitectura del pati i de les persones. Els visitants són part central de la instal·lació; segons com es moguin al pati i del punt d'observació que prenguin, tindran una visió diferent del context.

La instal·lació "Fragments" intenta oferir una visió diferent amb l'objectiu de reflectir el món contemporani, tan interconnectat i dividit al mateix temps. En aquesta fragmentació l'espai es dissol per perdre els seus límits, oferint a l'espectador un moment de distracció que estimuli la creativitat.

LUDOVICA ROSSI, Roma 1977

Arquitecta.

Arriba a Catalunya al 2008 i al any 2016 es muda a Salou on obre el seu despatx professional de forma independent. Desenvolupa l'activitat creativa amb la realització d'instal·lacions efímeres (a Llatinoamèrica, Espanya i Itàlia) motivada per la voluntat de generar espais de reflexió. D'una banda, amb el desig d'oferir una percepció diferent de l'espai als observadors i visitants. I d'altra banda per experimentar amb la construcció d'estructures lleugeres, utilitzant diferents materials,i per buscar noves experiències sensorials.

www.ludovicarossi.com

EXPANDED EYE

ESCULTURA INTERACTIVA. Esfera de plexiglàs i càmara infrarroja.

Formada per un ull gegant transparent que mira a l' usuari amb una càmara infrarroja i n'hi projecta els ulls a dins. L'escultura convida a la gent a mirar endins i jugar amb la visió en un context màgic on la percepció s'uneix amb l'autorreflexió i l'observació. Aquesta obra és un complex projecte d'investigació i creació desenvolupat al Media-Lab Prado durant Interactivos 08 amb la col·laboració de Jacqueline Steck, Alvaro Cassinelli, Carles Gutiérrez y Oswald Aspilla Pérez.

Des del punt de vista conceptual, la peça es proposa impulsar la reflexió sobre diversos temes de la creació artística, com la natura de l'objecte de la mirada, la interactivitat com voyeurisme i l'ús de la llum en instal·lacions multimèdia com a materia per esculpir.

ANAISA FRANCO, Brasil 1981

Artista multimèdia, designer, escultora i dibuixant.

Ha desenvolupat durant la seva carrera escultures robòtiques que interconnecten allò físic i allò digital en forma d'animacions i intensitats buscant una química entre els materials. Dota d'imaginació i sentiments les seves escultures emprant conceptes onírics de psicologia.

www.anaisafranco.com

WILD SIDE, PANORAMA

INSTAL·LACIÓ, Tècnica mixta sobre paper japó i fluorescents.

El projecte es presenta com una meditació a través del fet precís de la rotació terrestre sobre el seu eix.

Les imatges que conformen “Wild Side, panorama” han estat modificades en la grandària i amb el grafisme introspectiu, són les fotografies aèries del passat de Barcelona, trobades amb múltiples possibilitats desconstructives. Aquesta vegada la transformació se situa en la bellesa primigènia de la imatge, la terbolesa del record, i un sistema de representació de coordenades a través d’un dibuix tècnic subjectiu. Aquestes imatges funcionen com a mapes antics susceptibles de rebre constants modificacions.

CHEATERS’ COLLECTIVE

Cheaters’ Collective està format per Francesc Roig i Antonio Luque.

Presenten un treball que es troba a cavall de l’apropiacionisme i l’obra de caràcter social. El “truc” com a simulació de la realitat per apropar-se al receptor, on la imatge es converteix en una veritat emparada de conceptes fàcilment assumibles pel públic.

www.cheaterscollective.com

Amb els ulls tancats

ACCIÓ .

D’una duració indeterminada (entre 1 i 2 hores). Calvet, amb els ulls tapats amb una vena o antifaç, es col·loca davant d’una taula amb un quadern i un llàpis blanc. L’artista a partir d’aquell moment dibuixa a tothom qui vol ser dibuixat i s’asseu a la cadira que hi ha davant seu. Calvet intenta cercar la informació i reconèixer els rostres amb la informació - a vegades errònia - que li proporciona el seu tacte.

ÀLVAR CALVET, Tremp 1965

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l’any 1989. El seu treball s’ha desenvolupat des de la interacció amb l’espectador cap a l’acció, mostrant cada cop un interès més gran per l’art en context que l’ha portat a treballar molts cops amb col·lectius amb risc d’exclusió.

alvarcal@hotmail.com